Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, Liikunnanohjaaja (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta:  Koulutuksen koordinoija Anne Karhu, p. 044 7101 270, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Liikunnanohjaaja- ja vapaa-ajan koulutuksessa sinusta kehittyy liikunta-alan ammattilainen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Liikunnanohjaajakoulutuksessa harjoittelet liikuntataitojen ohjaamista, toimit henkilökohtaisena kuntoja ravintovalmentajana sekä toteutat erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä teknologia sekä elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana, yrittäjyyttä unohtamatta.

Liikunnan koulutus tekee yhteistyötä matkailun koulutuksen kanssa, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing tourismiin. Kansainvälisyyttä pääset kehittämään opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. Yksi  vaihtoehto on International Studies Abroad- opintokokonaisuus. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus.

Elämykselliset aktiviteetit

Liikunnan koulutus muodostaa yhdessä matkailun koulutuksen kanssa aktiviteettimatkailu-osaamisalueen. Se on valtakunnallisesti ainutlaatuinen kokonaisuus. Osaamisalueen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisten ja liiketaloudellisesti kannattavien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Opinnoissa yhdistetään teoria ja käytäntö, kun oppimistehtävät liittyvät työelämän aiheisiin. Yritykset ja organisaatiot toimivat oppimisympäristöinä. Oppimistehtäviä suoritetaan myös KAMK:n omassa Myötätuuli-oppimisympäristössä. Pääset tekemään yhteistyötä työelämän kanssa läpi opiskeluaikasi, myös moniammatillisissa tiimeissä.

Liikunnanohjaajakoulutusta järjestetään sekä päivä- että monimuoto-opintoina. Koulutus toteutetaan  pääosin suomenkielellä, mutta osa materiaalista on myös englanniksi.

Jos olet liikunnallinen ja reipas sekä pidät ihmisten kanssa työskentelystä, tule mukaan koulutuksiimme.

• liikunnanohjaaja • valmentaja • liikunta-alan yrittäjä • liikuntasihteeri


Opiskelijoidemme tarinoita
"Opinnoissa pääsemme muun muassa harjoittelemaan monipuolisesti eri liikuntalajeja."

Minun tarinani

helina_liikunnanohjaaja

“Valitsin Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelupaikakseni, koska olin kiinnostunut liikunta-alan opinnoista. Liikunnanohjaajia koulutetaan vain harvassa ammattikorkeakoulussa Suomessa ja Kajaani oli lähimpänä kotikaupunkiani Joensuuta. Parasta KAMKissa on tekemisen meininki ja käytännönläheisyys. Opiskelu ei ole vain luokassa istumista, vaan pääsemme tekemään itse. Opinnoissa pääsemme muun muassa harjoittelemaan monipuolisesti eri liikuntalajeja ja lisäksi ohjaamme oikeille asiakkaille esimerkiksi ryhmä- ja musiikkiliikuntaa sekä elämysaktiviteetteja. Kajaanissa parasta on kaunis luonto ja se, että tämä on sopivan pieni kaupunki.” 

Helinä on kotoisin Joensuusta. Hän on toisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelija ja erikoistuu opinnoissaan elämysaktiviteetteihin ja personal trainingiin. 

"Monipuoliset opintokokonaisuudet ja syventävät moduulit."

Minun tarinani

mira

“Kamkin liikunnanohjaajakoulutus on minun valintani kiinnostavien, monipuolisten opintokokonaisuuksien ja syventävien moduulien vuoksi. Kajaani kaupunkina sekä kampusalue näyttivät houkuttelevilta ja viihtyisiltä opiskelijan silmissä. Etuna meillä on tiivis kampusalue, jonka ympärille sijoitetut opintoihin tarvittavat palvelut sekä monipuoliset urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet helpottavat opiskelua. Pienessä korkeakoulussa opettajien ja opiskelijoiden välillä on hyvä ilmapiiri ja opiskelijat ovat yksilöitä.”

Mira, liikunnanohjaajaopiskelija ja tuutori, Kiuruvesi

"Opiskelijana liikunnanohjaajakoulutuksessa - Katso video."

Minun tarinani

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Matkailun koulutus

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto:
Restonomi (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta:
Yliopettaja Pasi Korhonen, pasi.korhonen(@)kamk.fi, puh. 044 7101 360

Matkailun koulutuksesta saat erinomaiset lähtökohdat voimakkaasti kasvavan alan tehtäviin – myös yrittäjänä toimimiseen. Jo ensimmäisen opintovuoden aikana pääset käsiksi käytännön tekemiseen viiden viikon tutustumisjaksolla matkailuyrityksessä esimerkiksi Kainuun komeissa erämaisemissa. Tärkeä osa koko koulutusta ovat opintomatkat matkailukohteisiin.

Meillä voit opiskella aktiviteettimatkailua, joka on ainutlaatuinen koulutusmahdollisuus Suomessa. Aktiviteettimatkailu on elämysaktiviteettejä luonnossa sekä hyvinvointimatkailua yhdistettynä majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaan. KAMK onkin ainoa korkeakoulu Suomessa, jossa voit valita suuntautumisvaihtoehdoksesi hyvinvointimatkailun ja elämysaktiviteetit.

Matkailualan kansainvälisyys on opinnoissasi vahvasti läsnä. Lisäksi sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa, harjoittelussa tai suorittaa kaksoistutkinto ulkomailla (Saksa tai Puola, opiskelukieli englanti). Osa opinnoista suoritetaan yhdessä englanninkielisen Tourism-koulutuksen ryhmän kanssa.

Tuleva työpaikkasi voi löytyä Suomesta tai ulkomailta esimerkiksi seuraavilla nimikkeillä: matkanjärjestäjä, safariopas, projektipäällikkö, yrittäjä, kohdepäällikkö tai hotellinjohtaja.

Syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla jokainen opiskelijamme rakentaa toisen vuoden opinnoista alkaen itselle yksilölisen oppimispolun aineopintojen kautta. Osaamisalueellamme voit syventää osaamistasi elämyksellisten aktiviteettien (adventure tourism) tai hyvinvointimatkailu (wellbeing tourism) aloilla. Yksilöllisellä polulla voit myös syventää kansainvälisyysosaamistasi (kv-vaihto ja/tai kv-harjoittelu) tai tapahtumamatkailun johtamisosaamista. Tai voit valita yrittäjyysopintoja, joiden avulla pääset suunnittelemaan oman yrityksen perustamista (esim. yrityshautomossamme). Omaa yksilöllistä polkuasi vahvista erilaisten projektiopintojen ja harjoitteluiden avulla. Opinnäytetyössä osoitat ammattilaisuutesi polullasi.

Elämyksellisten aktiviteettien (adventure tourism) opinnoissa opit tunnistamaan merkittävimmät luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja sekä tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.

Hyvinvointimatkailun (wellbeing tourism) opinnoissa keskeisinä teemoina ovat luonto hyvinvoinnin lähteenä ja älykkäät ratkaisut (esim. teknologia, ravitsemus) hyvinvointimatkailussa. Opintojen aikana opit soveltamaan eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Myös ruoalla ja majoituksella on keskeinen rooli hyvinvointimatkailutuotteissa. Teemme näissä opinnoissa alojen välistä tiivistä yhteistyötä matkailun ja liikunnan kesken.

matkanjärjestäjä •safariopas • kohdepäällikkö • yrittäjä • hotellinjohtaja
• vuoropäällikkö • palveluneuvoja • asiakasneuvoja


Opiskelijoidemme tarinoita
"KAMKissa on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella matkailua aktiviteettipainotteisesti."

Minun tarinani

sote_salla_mobiili

” KAMKissa on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella matkailua aktiviteettipainotteisesti. Matkailu on alana laaja ja se mahdollistaa muopuoliset työmahdollisuudet tulevaisuudessa. Parasta opiskelussa on käytännönläheisyys. Harjoittelujen sekä syventävien ammattiopintojen valinnoilla pääsen vahvistamaan osaa osaamistani kiinnostuksen ja urasuunnitelmien mukaisesti. Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvuus on koko – tiiviillä kampusalueella opiskelijat ja henkilökunta tuntevat toisensa, jolloin opiskeleminenkin on joustavaa ja mieluista.”

Salla-Mari, Restonomiopiskelija Sotkamosta.

"Oppitunnit saatetaan pitää vaikka metsässä."

Minun tarinani

resto_2

“Opiskelemme Kajaanin ammattikorkeakoulussa matkailualaa ja erikoistumme molemmat elämysaktiviteetteihin. Toiseksi suuntautumisvaihtoehdokseen Salla on valinnut hyvinvointimatkailun ja Juulia ”ruoka matkailussa” -osa-alueen. KAMKin matkailun koulutuksessa on tarjolla monipuolinen valikoima erilaisia kursseja ja suuntautumisvaihtoehtoja, mikä mahdollistaa opiskelun omien mieltymysten mukaisesti. Parasta KAMKissa on käytännönläheisyys: Asioita opitaan itse tekemällä, ei vain luentoja kuuntelemalla. Olemme opintojen myötä saaneet osallistua erilaisiin elämysaktiviteetteihin ja välillä oppitunnit saatetaan pitää vaikkapa metsässä. KAMKissa on myös pätevät, joustavat ja ymmärtäväiset opettajat ja täällä on muutenkin kivaa porukkaa. KAMKin ehdoton etu on myös opiskelijaravintola FoXin herkulliset ruuat. Kajaanissa parasta on hyvä kulttuuritarjonta ja se, että Sotkamon ja Vuokatin huippuluokan liikuntamahdollisuudet ovat lähellä.”

Juulia (vas.) ja Salla ovat kolmannen vuoden restonomiopiskelijoita.

"Matkailun ja liikunnan opiskelijoiden päivä Vuokatissa - Katso video."

Minun tarinani

SPORTS AND LEISURE MANAGEMENT

Sport Instructor | Liikunnanohjaaja 

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Bachelor of Sports Studies, Sports and Leisure Management
Lisätietoja koulutuksesta:  Kari Partanen, p. 044 7101 031, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Englanninkielisestä liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistut liikunta-alan asiantuntijaksi kansallisiin ja kansainvälisiin koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.  Ammattiopinnoissa tuotteistat liikuntapalveluita, toteutat projekteja ja tapahtumia, ohjaat liikuntaa sekä toteutat liikunta- ja ravintoneuvontaa. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema opinnoissa. Syventäviä kokonaisuuksia ovat Recreation and Sports Services: Advanced Coaching, Activity Tourism ja Wellbeing Tourism, Business ja International Studies Abroad. Voit syventyä myös yrittäjyyteen.

Kampusalue tarjoaa erinomaiset opiskeluolosuhteet; monipuoliset liikuntapaikat sekä testiympäristöt.

KAMK toimii tiiviissä yhteistyössä alueen julkisen ja yksityisen sektorin työelämäkumppaneiden kanssa. Kotimaisten kumppanien lisäksi teemme yhteistyötä myös valittujen kansainvälisten kumppanien kanssa, mikä mahdollistaa monipuoliset ja ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot ulkomailla. Lisäksi harjoittelun voi suorittaa ammattikorkeakoulun omassa harjoittelupaikassa Myötätuulessa, jossa tarjotaan liikunta- ja terveyspalveluja eri-ikäisille asiakasryhmille sekä yksilöille.

KAMK:n Liikunnanohjaajakoulutus on osa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toimintaa ja mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen lajivalmennuksiin. Vuokatin monipuoliset liikuntaympäristöt ovat vain 30 km:n päässä Kajaanista.


Lue lisää koulutuksesta, hakemisesta ja valintaperusteista:

applykamk.fi

www.opintopolku.fi

ADVENTURE TOURISM

Bachelor´s degree in Tourism

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto:  
Bachelor of Hospitality Management 
Lisätietoja koulutuksesta: 
Admissions Office,  admissions(@)kamk.fi, puh. 044 7101 229

Opiskelu englanninkielisessä koulutuksessa tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada todellista tuntumaa kansainväliseen ilmapiiriin, sillä suuri osa opiskelijoista tulee muualta kuin Suomesta. Englannin kielellä opiskelu kehittää kielitaitoasi samalla kun opiskelet matkailualan ammattilaiseksi ja suoritat restonomitutkinnon.  Opiskellessasi englanninkielisessä matkailun koulutuksessa Kajaanin ammattikorkeakoulussa saat vahvan pohjan matkailualan asiantuntijuuteen, jolloin voit työskennellä erilaisissa alan suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia yrittäjyyteen. Teoriassa hankittua tietoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opit työskentelemään eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa kansainvälistä matkailua ajatellen.

Lähialueen tärkeisiin matkailukohteisiin suuntautuvat opintomatkat ovat tärkeä osa koulutusta. Tutustut yritysten toimintaan sekä pääset tekemään yhteistyötä yritysten kanssa paitsi projektien, myös ensimmäisen vuoden työelämään tutustumisjakson myötä. Kansainvälinen verkostomme antaa monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi sekä kielitaitoa opiskelijavaihdossa. Valmistuessasi olet monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja.

Koulutuksessa voit valita eri opintokokonaisuuksia syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla. Voit valita elämysaktiviteetit tai hyvinvointimatkailun. Kajaanin ammattikorkeakoulussa matkailun koulutus ja liikunta-alan koulutus tekevät tiivistä yhteistyötä ja muodostavat yhdessä aktiviteettimatkailun osaamisalueen. Aktiviteettimatkailu on luonnossa liikuntaa sekä hyvinvointimatkailua yhdistettynä majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaan.


TARINASI
ENSIMMÄISET LUVUT

KAMK Hakijan opas 2017 on ilmestynyt!
Lue lisää koulutusaloista ja tarkat ohjeet hakemisesta.

HAKIJAN OPPAASEEN

 
Back