Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Tarkista vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus hakemastasi hakukohteesta erikseen.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset lääkärintodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee kuitenkin toimittaa tutkintotodistuksen kopio ja sen käännös (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 13.4.2018 klo 15.00.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintototodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu 31.7.2018 menessä.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.

Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ilmoitetussa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.


Lue lisää:

opintopolku.fi

 

Back