Opiskelupaikat: 40 syksyllä 2018 alkavassa kouluksessa
Opintojoen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Koulutuspäällikkö Hannele Siipola, p. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Liiketalouden koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä sekä yrittäjänä. Opit ymmärtämään liiketalouden toimintaperiaatteita ja saat valmiuksia toimia menestyksellisesti niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin business- ympäristöissä.  Opit käytännössä mitä ovat mm. käsitteet brändääminen, digimarkkinointi, arvopaperikaupat tai vaikka sijoittaminen.

Koulutus ei ole vain luennoilla istumista, vaan sisältää paljon erilaisia ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua, eri koulutusten välisiä, yhteisiä opintojaksoja ja työelämälähtöisiä projekteja. Opintojen aikana pääset tekemään monenlaisia oppimisprojekteja suoraan yrityksille ja muille toimeksiantajille. Projekteissa sovellat oppimaasi käytäntöön, kehität tiimi- ja viestintätaitojasi sekä vahvistat yrityskontaktejasi.

Liiketalouden koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. Valinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden keväällä, jolloin valtaosa perusopinnoista on jo suoritettu. Voit syventyä erityisesti joko markkinoinnin digiosaajaksi tai taloushallinnon työtehtäviin. Valittavanasi on myös Technology Business -opintokokonaisuus. Opintojen aikana kehität valmiuksiasi toimia myös esimies- tai henkilöstöhallintotehtävissä.

Opintoihin kuuluvan työharjoittelun voit suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla. KAMK:n kansainvälinen opiskelijakunta ja henkilöstö tarjoavat sinulle hyvät mahdollisuudet kielitaidon ja verkostojen luomiseen jo opintojen aikana.

• johdon assistentti • sijoituspäällikkö • kirjanpitäjä • vientisihteeri • toimistopäällikkö • myyntineuvottelija • contact center manager • projektiassistentti • palveluesimies • kv-koordinaattori


Opiskelijoidemme tarinoita
"Opiskelussa hienointa on monipuoliset ja käytännönläheiset oppismisprojektit."

Minun tarinani

maria_g_2

“KAMKista saat hyvät eväät työelämään ja parasta opinnoissa on monipuolisuus. Opintoihin kuuluu myös käytännöläheisisä oppimisprojekteja, joita tehdään yhteistyössä esimerkiksi paikallisten yritysten kanssa. KAMKin kampus on myös sopivan pieni ja mukavasti kansainvälinen. KAMKissa vallitsee hyvä yhteishenki ja opiskelijoita kohdellaan yksilöinä.”

Maria, Liiketalouden opiskelija

"Aloita yritystoiminta jo opiskeluaikana."

Minun tarinani

tia

“Tulin opiskelemaan Kajaanin ammattikorkeakouluun liiketaloutta, koska olen kiinnostunut kaupallisesta alasta ja liike-elämästä. Parasta KAMKissa on hyvä yhteishenki ja se, että kaikki asiat hoituvat täällä mutkattomasti. Opettajat ovat avuliaita, heitä on helppo lähestyä ja he ovat tarvittaessa hyvinkin joustavia. KAMKissa on myös mahdollista kokeilla yritystoimintaa jo opiskeluaikana sekä saada tukea ja apua yritykseen liittyen. Kajaanissa parasta on se, että ihmiset ovat täällä avuliaita ja valmiita kokeilemaan uutta. Lisäksi Kainuussa on paljon potentiaalia ja hyödyntämättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi yrityksen perustamista ajatellen.”

Kuopiosta kotoisin oleva Tia opiskelee KAMKissa liiketaloutta.

AMK-tutkinto mahdollistaa myös tien tohtoriopintoihin!

Minun tarinani

AMK-tutkinto mahdollistaa myös tien tohtoriopintoihin!

Päivi Karhu valmistui Kajaanin ammattikorkeakoulusta tradenomiksi v. 2007 ja väitteli kauppatieteen tohtoriksi Lappeenrannan teknisestä yliopistosta elokuussa 2017.

”Tiesin tradenomiksi valmistuessani, että haluan jatkaa opintojani kauppatieteiden maisteriksi. Hienojen ammattikorkeakouluni aikaisten Erasmus-kokemusteni (vaihto Alankomaissa ja työharjoittelu Kanadassa) ansiosta mietin maisteriopintoja pääasiallisesti ulkomailla, mutta satuin kuulemaan ensimmäistä kertaa järjestettävästä MITIM-ohjelmasta (Master of International Technology and Innovation Management), jonka suoritettuaan saa kauppatieteiden maisterin tutkinnon sekä Lappeenrannan teknisestä yliopistosta että arvostetusta venäläisestä Graduate School of Management-yliopistosta Pietarista, ja hain sinne. Opinnot tarjosivat mahtavan kokemuksen, joka luultavasti johti siihen, että tutkiminen alkoi kiinnostaa. Olin koulutuksen aikana opiskelijavaihdossa Wienissä ja jäinkin sinne lopulta töihin. Siellä asuessani päätin hakea myös tohtorikoulutukseen Wienin kauppakorkeakoululle. Väitöskirjani työstin loppuun Suomeen 2015 lokakuussa muutettuani Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Tällä hetkellä työskentelen tutkijana Lappeenrannan teknisessä yliopistossa. Tohtorin tutkinto ei vielä ammattikorkeakoulussa opiskellessani ollut mielessä, vaan yksi asia johti toiseen, ja ajauduin sille polulle maisteriopintojen jälkeen.”

INTERNATIONAL BUSINESS

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa kouluksessa
Opintojoen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Bachelor of Business Administration, Tradenomi
Lisätietoja koulutuksesta: International Coordinator Kirsi Sievers, p. 044 7101 616, etunimi.sukunimi@kamk.fi

International Business -koulutus tuottaa kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä tarvittavan keskeisen osaamisen. Koulutus suuntaa kansainväliseen markkinointiin, mutta syventävät opinnot, opiskelijavaihto jossakin monista vaihtokohteistamme ja vapaasti valittavat opinnot mahdollistavat myös muihin liiketoiminnan osa-alueisiin syventymisen. KAMK:ssa on tarjolla teknologian kaupallistamisen opintokokonaisuus ja muutamalla opiskelijalla vuosittain on myös mahdollisuus tehdä pelien kehittämiseen ja peliliiketoimintaan liittyviä opintoja. KAMK:n englanninkielisessä tradenomikoulutuksessa voit myös suorittaa kaksoistutkinnon saksalaisessa yhteistyökorkeakoulussamme.

Opinnot International Business -koulutuksessa antavat sinulle valmiudet toimia erilaisissa niin kansainvälisen kuin kotimaisen liiketoiminnan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten parissa. Valmistunut tradenomi (Bachelor of Business Administration) voi työskennellä monipuolisissa asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tai esimerkiksi projekteissa.

KAMK tukee myös yrittäjäksi ryhtymistä eri tavoin, ja omaa yritystoimintaa on mahdollista harjoittaa oppimisyrityksen puitteissa jo opiskeluaikana.


Opiskelijoidemme tarinoita
" Erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen vaihtoon."

Minun tarinani

ib_opiskelija

“Olen aina pitänyt englannin kielestä ja hain siksi opiskelemaan Kajaanin ammattikorkeakouluun englanninkieliseen liiketalouden koulutukseen. Vaikka International Business -koulutuksessa opiskellaankin englanniksi, opinnoissa ei tarvita täydellistä kielitaitoa, vaan kieltä oppii koko ajan lisää opiskelun lomassa. Parasta KAMKissa on se, että tämä on suhteellisen pieni koulu, joten täällä vallitsee hyvä yhteishenki. Opettajiin saa helposti yhteyden ja he ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden auttamisesta. Täällä on tiivis kampusalue ja uusiin ihmisiin on helppo tutustua. KAMKissa painotetaan käytännön oppimista eikä opiskelu ole vain teorian pänttäämistä. Olen saanut olla mukana useissa opiskelijaprojekteissa, joiden kautta olen muun muassa päässyt järjestämään erilaisia tapahtumia. KAMK tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja itse olen ollut vaihdossa Japanissa.”

Suonenjoelta kotoisin oleva Emma opiskelee kolmatta vuotta International Business -koulutuksessa.

" Study in English in multicultural envinroment. - Watch the Video"

Minun tarinani

Why choose KAMK and Kajaani.- Watch the video."

Minun tarinani

LIIKETALOUDEN MONIMUOTOKOULUTUS

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa kouluksessa
Opintojoen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Koulutuspäällikkö Hannele Siipola, p. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Liiketalouden monimuotokoulutuksessa perehdyt laaja-alaisesti liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin: yritystoimintaan. markkinointiin ja taloushallintoon. Opinnot suuntautuvat erityisesti esimiestaitojen, tiimityötaitojen sekä työyhteisön kehittämistaitojen vahvistamiseen. Opintoihin kytketyt omaan työyhteisöön tai muihin organisaatioihin ja KAMK:n työelämäyhteistyökumppaneille tehtävät oppimistehtävät ja harjoittelujaksot edesauttavat henkilökohtaisen verkoston rakentamista ja urakehitystä.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan lukuvuosittain. Muina aikoina opetusta toteutetaan verkon välityksellä hyödyntäen esim. internetin kautta toteutettavia luentoja ja Moodle -oppimisympäristöä. Monimuoto-opiskelu vaatii itsenäistä otetta opiskeluun.

Opinnoissa tehdään työyhteisöihin kehittämistehtäviä ja opintoihin sisältyvä harjoittelu toteutetaan joko omassa tai opiskelijan etsimässä muussa työyhteisössä. Opintojen etenemistä voi edesauttaa hyödyntämällä kesäajan. Tutkintoon kuuluvat harjoittelut ja useita opintojaksoista voi suorittaa myös kesäisin.


esports Business

Opiskelupaikat: 15 syksyllä 2018 alkavassa kouluksessa
Opintojoen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Bachelor of Business Administration, Tradenomi
Lisätietoja koulutuksesta: Janus Pitkänen, p. 044 715 7058, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Esports ( elektoroninen urheilu) on erilainen ja nopeasti kasvava markkinaympäristö. Uuden esports ympäristön jatkuvan kehityksen myötä kysyntä alan asiantuntijoihin kasvaa. KAMK tarjoaa nyt ensimmäisenä uuden eSports Business -koulutuksen, jossa pääset syventymään eSportsiin liittyvään liiketoimintaan.

Opinnoissasi pääset myös perehtymään johtamiseen, eSports -tapahtumien järjestämiseen, opit tarkemmin eSports maailmasta, peleistä ja yhteisöstä. Vaihtoehtoisissa opinnoissa voit syventyä esimerkiksi valmennukseen, tapahtumien järjestämiseen, pelien kehittämiseen, yrittäjyyteen tai projekteihin.


 

Lue  lisää:

applykamk.fi

Back