Sairaanhoitajakoulutus

Opiskelupaikat: 40 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen, riitta.sievanen(@t)kamk.fi, puh. 044 7101 262

Sairaanhoitaja koulutuksessa saat valmiudet edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. 

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu.  Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotila, tukevat osaamisen kehittymistä.

Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään akuutin hoitotyön, älykkään kotihoidon tai vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön opinnoissa. Vaihtoehtona on myös syventää osaamista yrittäjyydestä liiketoimintaopinnoissa.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä.

Sairaanhoitajana voit toimia myös yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa tai yksityisellä sektorilla yrityksissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta. Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.

sairaanhoitaja • vastaava hoitaja • suunnittelija

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajakoulutus

Opiskelupaikat: 20 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 240 opintopistettä, 4  vuotta
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Yliopettaja Arja Oikarinenarja.oikarinen(@t)kamk.fi, puh. 044 7101 242

Terveydenhoitajakoulutuksessa  ammattiliset opintosi painottuvat yksilön, yhteisön ja väestön terveyden edistämiseen. Terveydenhoitajan osaaminen perustuu laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännön osaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin.

Koulutuksen tutkintokohtainen osaaminen  koostuu viidestä eri osaamisalueesta:

  1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
  2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö
  3. Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen
  4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
  5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

Koulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kansainvälistä kokemusta voit hankkia suorittamalla osan opinnoistasi tai harjoittelun ulkomailla.

Tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia terveydenhoitajan tehtävissä esimerkiksi neuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikääntyneiden parissa. Voit myös työskennellä eri yhdistyksissä, järjestöissä tai vaikka projekti- ja koulutustehtävissä.  Terveydenhoitajan tutkinto antaa sinulle myös mahdollisuuden työskennellä EU-maissa ilman lisäkoulutusta. Terveydenhoitajakoulutuksessa suoritat samalla myös sairaanhoitajan pätevyyden.

työterveyshoitaja • terveydenhoitaja • kansanterveyshoitaja


Opiskelijoidemme tarinoita
"Viihdyn Kajaanissa hyvin."

Minun tarinani

marie_mobiili

Olen kotoisin Helsingistä ja valitsin Kajaanin ammattikorkeakoulun, koska se on pieni ja hyvämaineinen. Opetus KAMKissa on laadukasta ja kansainvälistymismahdollisuudet ovat hyvät. Viihdyn Kajaanissa hyvin! Täältä löytyy kaikki tarpeellinen, kaupat, urheilu- ja harrastemahdollisuudet, viihde ja kulttuuri. Toimin vertaistuutorina, ja sitä kautta olen saanut itseluottamusta ja rohkeutta hakea myös muihin vastuutehtäviin, kuten opiskelijakunta KAMOn hallitukseen. Tuutoroinnin myötä olen myös päässyt tutustumaan eri alojen opiskelijoihin.

Maria, Sairaanhoitajaopiskelija

"KAMKissa on hyvä yhteishenki ja vuorovaikutus opettajien kanssa toimii hyvin."

Minun tarinani

iiris1200

Sairaanhoitaja on unelma-ammattini ja halusin jäädä Kajaaniin asumaan, joten Kajaanin ammattikorkeakoulu oli luonteva valinta opiskelupaikaksi. KAMK on pienehkö koulu, joten tänne on suhteellisen helppo päästä sisään verrattuna isompiin ammattikorkeakouluihin. Kun aloitin opinnot, yllätyin positiivisesti siitä, että täällä on niin rento ilmapiiri. Parasta KAMKissa on hyvä yhteishenki ja se, että vuorovaikutus opettajien kanssa toimii hyvin. Lisäksi opiskelijat saavat vaikuttaa asioihin ja opiskelijatoiminta on monipuolista. Pidän siitä, että opiskelu on käytännönläheistä: Opintoihin kuuluu useita harjoittelujaksoja ja käytännön hoitotyötä pääsemme harjoittelemaan myös esimerkiksi simulaatiolaboratoriossa ja -leikkaussalissa. Kajaanissa parasta on vilkas kulttuurielämä ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.”

Kajaanilainen Iiris on kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija.

"Simulaatiotilat oppimisympäristönä."

Minun tarinani

TARINASI
ENSIMMÄISET LUVUT

KAMK Hakijan opas 2017 on ilmestynyt!
Lue lisää koulutusaloista ja tarkat ohjeet hakemisesta.

HAKIJAN OPPAASEEN

 
Back