Tietojenkäsittelyn koulutus

Koulutuspaikat: 40 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 
210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Lisätietoja: Lehtori Tanja Korhonen, etunimi.sukunimi@kamk.fi; p. 044 7101 009

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opiskelijat suuntautuvat joko pelialalle tai datacenter –opintoihin. Suuntautuminen valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Molempiin suuntautumisiin valitaan noin 20 opiskelijaa opintomenestyksen, taitojen ja soveltuvuuden perusteella. 

Laaja-alaisessa pelialan koulutuksessa saat hyvät eväät pelien ammattimaiseen kehittämiseen. Perusopinnoissa saat vahvan pohjan projektityöskentelyyn, yritys- ja liiketoimintaan, kieliin ja viestintään sekä yleiset valmiudet pelien kehittämisen eri osa-alueille. Ammatillisissa erikoitumisopinnoissa voit syventää tietämystäsi peliohjelmoinnin, peligrafiikan tai pelituottamisen osa-alueilla. 

Lue lisää opinnoista: matkapelialalle.fi

Datacenter -ratkaisujen opinnoissa opiskellaan eri käyttöjärjestelmiä, palvelinjärjestelmiä, virtualisointia, verkkoympäristöjä ja tietoturvaa. Ammattiopinnot toteutetaan tietojärjestelmälaboratoriossa tai virtualisoitujen ympäristöjen avulla painottaen laajasti omakohtaista tekemistä ja käytännön harjoittelua.

Ainutlaatuista KAMKin DC-opinnoissa  on oma konesali, jossa opiskelijat pääsevät opintojensa aikana työskentelemään ja saavat konesaliin ylläpitäjän oikeudet. Konesali on erittäin monipuolinen, tehokas ja edustaa markkinoiden uusimpia teknologioita. Projektiopintojen kautta myös datacenter-opiskelijoilla on mahdollista erikoistua pelien palvelinratkaisuihin, toteutukseen ja ylläpitoon.

Datacenter-koulutuksemme toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kajaanilaisten ja valtakunnallisten toimijoiden, kuten CSC:n, HermanIT:n ja IBM:n kanssa.

Mitä tapahtuu DC-labrassa? Lue kajakdc.fi

Ohjelmistosuunnittelija • web-suunnittelija • järjestelmäasiantuntija • käyttöpäällikkö • kouluttaja


ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT, INSINÖÖRI

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Koulutuspaikat: 40 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Taneli Rantaharju, etunimi.sukunimi@kamk.fi, puh. 044 710 1253

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suuntautumisena ovat peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen.

Älykkäiden järjestelmien koulutus on käytännön tekemistä hihat käärittynä. Koulutuksesta valmistunut insinööri voi toimia mielenkiintoisissa tulevaisuuden teknologian laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä.  Koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin.

Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus  perehtyä myös uusiin teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things).

Lue lisää opinnoista: matkapelialalle.fi

ohjelmistosuunnittelija • Software engineer • R&D engineer • Sales engineer • Embedded Programmer • suunnitteluinsinööri • tuotekehitysinsinööri • projekti-insinööri


Peliteknologia, insinööri

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Koulutuspaikat: 40 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Taneli Rantaharju, etunimi.sukunimi@kamk.fi, puh. 044 710 1253

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suuntautumisena ovat peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen.

Peliteknologian koulutuksesta valmistuu rautaisia ohjelmistoalan asiantuntijoita, jotka osaavat soveltaa osaamistaan pelialan lisäksi monilla muillakin teollisuuden aloilla. Opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Pelimoottoriohjelmoinnin moduulissa opitaan myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, peliohjelmoinnissa esimerkiksi mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdytään pelien tekoälyyn. Kolmantena opiskeluvuonna pääset täydentämään osaamista hyötypelien (serious games), simulaattoriympäristöjen ja/tai datacenter- ratkaisujen opinnoilla.

Game Engine Programmer • Graphics Programmer • ohjelmistosuunnittelija • Software engineer • R&D engineer • Sales engineer • Embedded Programmer • suunnitteluinsinööri • tuotekehitysinsinööri • projekti-insinööri


PELIALA, TRADENOMI

Tietojenkäsittelyn koulutus

Koulutuspaikat: 40 syksyllä 2018 alkavassa koulutuksessa
Opintojen laajuus: 
210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Lisätietoja: Lehtori Tanja Korhonen, etunimi.sukunimi@kamk.fi; p. 044 7101 009

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opiskelijat suuntautuvat joko pelialalle tai datacenter –opintoihin. Suuntautuminen valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Molempiin suuntautumisiin valitaan noin 20 opiskelijaa opintomenestyksen, taitojen ja soveltuvuuden perusteella.

Pelialan opinnoissa opiskellaan peliohjelmoinnin, peligrafiikan tai pelituottamisen osa-alueilla. Käytännössä opintojen toinen vuosi toteutetaan pääsääntöisesti englannin kielellä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille KAMK tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja. Pelialan koulutuksen johtoajatus on oikeissa peliprojekteissa työskenteleminen. Eri erikoistumisvaihtoehtoihin suuntautuvista opiskelijoista kootaan noin 4 -5 hengen tiimejä, jotka työskentelevät eri laajuisissa peliprojekteissa.

Opiskellessasi pelialan ammattilaiseksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa sinusta voi tulla asiantuntija pelinkehitystiimiin tai erilaisiin peli- ja ohjelmistokehityksen koulutus-, suunnittelu ja kehittämistehtäviin. Saat myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaa voit testata jo opiskeluaikana Kajak Games Osuuskunnan kautta. Moni pelialalta valmistunut onkin aloittanut oman yritystoiminnan tai työllistynyt joko suomalaiseen tai ulkomaalaiseen pelialan yritykseen kuten esim. Supercell, Ubisoft, Frozenbyte, Remedy, Wooga, Fingersoft ja Rovio.

Lue lisää pelialan opinnoista KAMKissa www.kajakgamedev.fi


Opiskelijoidemme tarinoita
"Täällä on Suomen vanhin, laadukkain ja monipuolisin pelialan koulutus."

Minun tarinani

peliala_nanne

“Valitsin KAMKin opiskelupaikakseni, koska täällä on Suomen vanhin, laadukkain ja monipuolisin pelialan koulutus. Täällä on mahdollista opiskella laajasti kaikkia pelialaan liittyviä toimintoja saman katon alla. Koululla on myös erinomaiset kontaktit pelialan yrityksiin. Parasta KAMKissa on se, että apua saa aina tarvittaessa ja opiskelijoita kuunnellaan. Lisäksi KAMKissa suhtaudutaan myönteisesti muutoksiin. Kajaanissa parasta on kiireetön ja rauhallinen meininki ja täällä on myös helppoa löytää edullinen asunto, mikä on iso etu esimerkiksi Helsinkiin verrattuna. KAMKissa ja Kajaanissa on hyvä olla.”

Helsingistä kotoisin oleva Nanne opiskelee KAMKissa tietojenkäsittelyä ja suuntautuu opinnoissaan pelialan tuottajaksi.

"Olen nauttinut siitä, että olen oikeasti päässyt tekemään jotain konkreettista omilla taidoilla."

Minun tarinani

joni_petteri_luomala

Opiskelen tietotekniikan insinööriksi ja olen suuntautunut peliteknologiaan. KAMKissa voi opiskella pelialaa kahdessa eri suuntautumisvaihtoehdossa, insinöörikoulutuksessa ja tradenomikoulutuksessa. Koulutusalat toimivat yhteistyössä, mutta niissä on eroa. Pelialan opiskelijat käyttävät meidän tekemiä alustoja omien peliprojektien tekemiseen. Peliteknologia mahdollistaa luovuuden. Täällä olen nauttinut siitä, että olen oikeasti päässyt tekemään jotain konkreettista omilla taidoilla. Opiskelu ei ole pelkkää pänttäämistä.

Joni-Petteri, Ylivieska

 

"KAMKissa on osaavat opettajat ja nykyaikaiset oppimisympäristöt."

Minun tarinani

touko

“Tulin opiskelemaan Kajaanin ammattikorkeakouluun, koska kaverini kehuivat koulua ja koska KAMKin tietojenkäsittelyn koulutuksella on hyvä maine. Parasta KAMKissa on opiskelun käytännönläheisyys: Opinnoissa painotetaan tekemällä oppimista ja opiskeluaikana pääsee osallistumaan monenlaisiin käytännön projekteihin. KAMKissa on osaavat opettajat ja nykyaikaiset oppimisympäristöt, joihin lukeutuu muun muassa opiskelijoiden ylläpitämä konesali. KAMKilla on myös hyvät suhteet alan yrityksiin ja opiskelijaprojektien kautta on mahdollisuus luoda kontakteja tuleviin työnantajiin. Kajaanissa parasta on se, että täällä kaikki on lähellä. Lisäksi täällä asuu suhteellisen paljon nuoria, joten samanhenkisiin ihmisiin on helppo tutustua.”

Ristijärveltä kotoisin oleva Touko opiskelee KAMKissa tietojenkäsittelyä ja suuntautuu opinnoissaan Datacenter-ratkaisuihin.

Back