Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä valintatavat hakukohteissa on käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksestaan riippuen hakijat ovat mukana valitsemallaan alalla käytössä olevissa valintatavoissa.

 

  • Alakohtaiset valintaperusteet, koulumenestyksen pisteytystaulukot, työkokemuksen laskemisohje yms. muut ohjeet löytyvät täältä.
  • AMK-koulutuksiin hakevat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
  1. valintakoepisteet
  2. työkokemuspisteet
  3. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 

päivätoteutukset

Sairaanhoitajakoulutus ja terveydenhoitajakoulutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään yo-tutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeen tai pelkän valintakokeen perusteella.

VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 70 p.
-> valitaan 70 %

VALINTATAPA 2:
Yo-tutkinnon arvosanat 30 p.
Valintakoe max. 70 P.
-> valitaan 30 %

Liiketalous

VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 40 p.
-> valitaan 25 %

VALINTATAPA 2b:
Yo-tutkinnon arvosanat max. 60 p.
Valintakoe max. 40 P.
-> valitaan 50 %

VALINTATAPA 3b:
Todistusvalinta (Yo-arvosanat) max. 60 P.
-> valitaan 25 %

Liikunnanohjaajakoulutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella.

VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 70 p.

Tietojenkäsittely, Konetekniikka, Tieto- ja viestintätekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakoetuloksen perusteella.
VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 40 p.

Matkailu

VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 70 p.
-> valitaan 30 %

VALINTATAPA 2:
Yo-tutkinnon arvosanat 30 p.
Valintakoe max. 70 p.
-> valitaan 70 %

(vahvistetaan myöhemmin)

Monimuotototeutukset

Liiketalous, monimuotototeutus

VALINTATAPA 4:
Valintakoe       max. 70 p.
Työkokemus   max. 30 p.

Konetekniikka, monimuotototeutus

VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 40 p.

Päivityskoulutukset Insinööri (AMK) –tutkintoon

VALINTATAPA 1: Valintakoe max. 100 p.

Lue lisää päivityskoulutuksesta KAMKin sivuilta

Back